Loading...

DaisanExpress - Mua hàng và giao hàng nhanh nhất

Xem như thế nào Click vào đây

Chính sách đổi trả DaisanExpress

Chính sách đổi trả hàng hóa :

  Cung cấp thông tin cho yêu cầu Trả hàng/ hoàn tiền

+ Cung cấp lý do trả hàng

+ Cung cấp bằng chứng:  Cung cấp hình ảnh chỉ rõ chi tiết sản phẩm lỗi/sai/vỡ hoặc đoạn chat thể hiện sự khác nhau giữa lời tư vấn của Người bán và sản phẩm nhận được

+ Điền thông tin cụ thể cho việc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của bạn

+ Cung cấp email để Daisanexpress có thể gửi phiếu trả hàng hoặc phản hồi thông tin.