Loading...

DaisanExpress - Mua hàng và giao hàng nhanh nhất

Xem như thế nào Click vào đây

Chính sách giao hàng DaisanExpress

Chính sách giao hàng :

Shop đồng ý sử dụng dịch vụ vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ do Daisanexpress chỉ định. Daisanexpress có trách nhiệm thông báo chính thức bằng văn bản cho các Shop  nếu việc thay đổi đơn vị vận chuyển làm thay đổi bảng phí vận chuyển đã từng cung cấp. Thay đổi này chỉ có hiệu lực khi 2 Bên xác nhận đồng ý.

- Các shop chịu trách nhiệm trước người mua và trước pháp luật về nội dung gói hàng; tính chính xác và trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ; số lượng, chất lượng, xuất xứ, chủng loại, thời hạn bán hàng và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà Shop cung ứng. Nếu xảy ra việc sai lệch trọng lượng hàng hóa mà các Shop bán hàng  đã khai báo .

- Đối với chi phí tăng thêm: Các shop chịu trách nhiệm thanh toán toàn phần chi phí này.

- Đối với chi phí giảm xuống: Các Shop chịu trách nhiệm thanh toán bình thường như thông tin đã đăng ký, không được hưởng phần chi phí giảm.

- Các Shop có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa để Daisanexpress có thể đến lấy hàng nhanh nhất sau khi xác nhận có hàng .

- Sau khi xác nhận có hàng, Shop có trách nhiệm nhanh chóng chuẩn bị số lượng hàng theo đơn hàng, đóng gói đúng với kích thước và trọng lượng như đã đăng ký, ghi số đơn hàng trên mỗi gói hàng, và phải hoàn thành xong trước khi nhà vận chuyển đến để lấy hàng trong vòng 01 ngày từ lúc xác nhận đơn hàng. Nếu nhà vận chuyển đến lấy hàng mà Shop  không kịp chuẩn bị hàng dẫn đến việc phải đến lấy hàng nhiều lần, chi phí phát sinh của việc đến lấy hàng từ lần thứ 3 trở đi sẽ do Shop chịu trách nhiệm thanh toán.

- Shop chịu mọi trách nhiệm thiệt hại liên quan đến việc chuẩn bị sai hàng, không đủ hàng, hoặc chuẩn bị hàng trễ (so với thời gian qui định) ảnh hưởng đến thời gian toàn trình của nhà vận chuyển và đóng gói sai với các quy cách kích thước và trọng lượng đã đăng ký.

- Shop có trách nhiệm cập nhật thường xuyên tình trạng có hàng/hết hàng của hàng hóa mà mình đăng bán.

Trường hợp Shop không sử dụng dịch vụ vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ do Daisanexpress chỉ định, Shop cần đăng ký và thực hiện ký quỹ cho dịch vụ Shop tự vận chuyển, theo Chính sách ký quỹ Shop tự vận chuyển trên Daisanexpress.com  .