Loading...

DaisanExpress - Mua hàng và giao hàng nhanh nhất

Xem như thế nào Click vào đây

Bóng đèn huỳnh quang

Tìm sản phẩm

Bóng đèn huỳnh quang

Gửi Yêu Cầu

Hiển thị 28 sản phẩm cho lựa chọn của bạn

BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 10W SBNL810
BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 10W SBNL810
BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 10W SBNL810

Giá : 84,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Duhal

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 5w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 5w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 5w (Nhôm)

Giá : 160,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T8 9w
Đèn LED Tube T8 9w
Đèn LED Tube T8 9w

Giá : 235,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn cảm ứng chuyển động RS81 (vi sóng)
Đèn cảm ứng chuyển động RS81 (vi sóng)
Đèn cảm ứng chuyển động RS81 (vi sóng)

Giá : 220,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

SmartElectric

Ha Noi, Viet Nam

LED F.Candle
LED F.Candle
LED F.Candle

Giá : 61,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

DESIGN LAMP ST64
DESIGN LAMP ST64
DESIGN LAMP ST64

Giá : 140,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Mini Bulb G45
Đèn LED Mini Bulb G45
Đèn LED Mini Bulb G45

Giá : 91,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED FPL30
Đèn LED FPL30
Đèn LED FPL30

Giá : 310,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED FPL32
Đèn LED FPL32
Đèn LED FPL32

Giá : 220,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 11w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 11w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 11w (Nhôm)

Giá : 290,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 15w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 15w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 15w (nhựa)

Giá : 270,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 15W SBHL515
BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 15W SBHL515
BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 15W SBHL515

Giá : 136,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Duhal

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T8 22w (máng liền)
Đèn LED Tube T8 22w (máng liền)
Đèn LED Tube T8 22w (máng liền)

Giá : 235,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 18W SBHL518
BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 18W SBHL518
BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO 18W SBHL518

Giá : 179,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Duhal

Ha Noi, Viet Nam

BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 20W SBNL820
BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 20W SBNL820
BÓNG TRỤ LED CÔNG SUẤT CAO 20W SBNL820

Giá : 126,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Duhal

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 20w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 20w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 20w (nhựa)

Giá : 250,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 25w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 25w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 25w (nhựa)

Giá : 300,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 5w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 5w (nhựa)
Đèn LED Tube T5 5w (nhựa)

Giá : 150,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 20w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 20w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 20w (Nhôm)

Giá : 300,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

LED Mini Bulb C7
LED Mini Bulb C7
LED Mini Bulb C7

Giá : 52,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T5 15w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 15w (Nhôm)
Đèn LED Tube T5 15w (Nhôm)

Giá : 320,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

LED DESIGN LAMP G125
LED DESIGN LAMP G125
LED DESIGN LAMP G125

Giá : 180,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

LED DESIGN LAMP G95
LED DESIGN LAMP G95
LED DESIGN LAMP G95

Giá : 180,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Đèn LED Tube T8 18w
Đèn LED Tube T8 18w
Đèn LED Tube T8 18w

Giá : 320,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Focus

Ha Noi, Viet Nam

Trang 1/2. Tổng số 28 mục