Loading...

DaisanExpress - Mua hàng và giao hàng nhanh nhất

Xem như thế nào Click vào đây

Mũi khoan rút lõi

Tìm sản phẩm

Mũi khoan rút lõi

Gửi Yêu Cầu

Hiển thị 16 sản phẩm cho lựa chọn của bạn

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6A

Giá : 16,400,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Keyang

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-200
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-200
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-200

Giá : 4,500,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

DongCheng

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-14

Giá : 26,980,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Keyang

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-130
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-130
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng Z1Z-FF-130

Giá : 3,200,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

DongCheng

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-6

Giá : 16,999,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Keyang

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.4m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.4m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.4m

Giá : 6,599,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Tiến Đạt

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.4m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.4m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.4m

Giá : 6,590,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Tiến Đạt

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1/2HP 1m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1/2HP 1m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1/2HP 1m

Giá : 4,299,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Tiến Đạt

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi KEN 6110B 110mm
Máy khoan rút lõi KEN 6110B 110mm
Máy khoan rút lõi KEN 6110B 110mm

Giá : 1,800,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

KEN

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.2m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.2m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/220V 1.2m

Giá : 6,499,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Tiến Đạt

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi KEN 6250N 250mm
Máy khoan rút lõi KEN 6250N 250mm
Máy khoan rút lõi KEN 6250N 250mm

Giá : 7,150,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

KEN

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi KEN 6130 130mm
Máy khoan rút lõi KEN 6130 130mm
Máy khoan rút lõi KEN 6130 130mm

Giá : 3,000,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

KEN

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A
Máy khoan rút lõi bê tông Keyang KCD-10A

Giá : 21,250,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Keyang

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.2m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.2m
Máy khoan bàn Tiến Đạt 1HP/380V 1.2m

Giá : 6,499,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Tiến Đạt

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi KEN 6200N 200mm
Máy khoan rút lõi KEN 6200N 200mm
Máy khoan rút lõi KEN 6200N 200mm

Giá : 5,690,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

KEN

Ha Noi, Viet Nam

Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD-10 Hàn Quốc
Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD-10 Hàn Quốc
Máy khoan rút lõi bê tông Wansan CD-10 Hàn Quốc

Giá : 19,099,000 VND

1 Shop đang bán sản phẩm

Wansan

Ha Noi, Viet Nam